Кафедра економічної та соціальної географії

Навчання

Базові фахові дисципліни, що викладаються на кафедрі, та рекомендовані підручники, навчальні посібники і монографії, опубліковані викладачами кафедри

«Суспільна географія», «Theorising Human Geography», «Contemporary Debates in Human Geography» (професор Костянтин Мезенцев), «Методологія суспільної географії» (професор Ярослав Олійник), «Історична географія» (доцент Анатолій Мельничук):

  • «Вступ до економічної та соціальної географії» (Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 1996);
  • «Основи теорії суспільної географії» (Пістун М.Д., 1996);
  • «Економічна та соціальна географія: сучасний стан і перспективи розвитку» (Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 2009);
  • «Науково-дослідницький практикум з суспільної географії» (Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В., 2014).

«Математико-статистичні методи в географії» (доцент Олена Кононенко), «Географічне моделювання», «Суспільно-географічне прогнозування» (професор Костянтин Мезенцев), «Методи регіональних досліджень», «Методи просторового аналізу», «Методи урбаністичних досліджень»:

«Соціальна географія» (доцент Анатолій Мельничук), «Географія праці та гендеру», «Якість життя населення міст» (доцент Наталія Провотар), «Медична та рекреаційна географія» (асистент Вікторія Глибовець), «Географія науки та освіти» (доцент Оксана Трусій):

«Економічна географія» (доцент Олена Кононенко), «Географія природно-ресурсного потенціалу», «Управління використанням природних ресурсів» (доцент Олена Дронова), «Географія сільського господарства та продовольства» (доцент Наталія Провотар), «Географія промисловості», «Географія послуг» (доцент Оксана Трусій), «Географія транспорту і торгівлі», «Географія ринків товарів і послуг» (професор Юлія Хвесик), «Географія будівництва та ринку міської нерухомості» (асистент Вікторія Запотоцька):

«Урбаністична географія», «Вступ до урбаністичних студій», «Сучасні концепції міського розвитку» (доцент Олена Дронова), «Міський туризм» (асистент Вікторія Глибовець), «Міський транспорт і комунікації», Урболабораторії «Просторовий аналіз», «Міський дизайн», «Регенерація міст», «Міські публічні простори» (доцент Наталія Провотар, доцент Анатолій Мельничук, асистент Олексій Гнатюк), «Міська аналітика», «Географія сільської місцевості» (доцент Анатолій Мельничук):

«Географія країн Європи, Північної Америки», «Географія країн Азії, Океанії, Австралії», «Географія країн Африки, Південної Америки» (доцент Володимир Матвієнко, асистент Тетяна Нич), «Географія світу: міста та регіони» (доцент Наталія Провотар, асистент Тетяна Нич), «Географія України» (доцент Наталія Провотар), «Географія Столичного регіону», «Географія Києва та метрополітенського регіону» (доцент Анатолій Мельничук):

«Теорії просторової організації», «Сучасні концепції регіонального розвитку» (доцент Наталія Провотара), «Теорії управління регіональним розвитком», «Територіальне управління», «Управління міським та регіональним розвитком» (професор Юлія Хвесик), «Теорії РПС та регіональної економіки», «Основи регіональної політики», «Регіональний розвиток та регіональна політика», «Територіальне планування», «Прикладна економічна та соціальна географія», (доцент Володимир Пасько), «Суспільно-географічна районологія», «Географія ризиків та сталий розвиток» (доцент Олена Кононенко), «Районне планування» (доцент Анатолій Мельничук), «Вступ до міського планування», «Міське планування та основи містобудування», «Регіональне бізнес-планування», «Регіональна логістика» (професор Сергій Запотоцький):

Перед студентами кафедри з лекціями регулярно виступають провідні вчені зарубіжних університетів.

Різноманітними та цікавими є навчальні практики:

ОКР «Бакалавр»: в кінці першого курсу студенти проходять топографо-геодезичну (в околицях Києва) та комплексну географічну практику (на базі Канівського природного заповідника), після другого курсу – загальногеографічну навчальну практику у Карпатах, після третього курсу – виробничу практику (на базі Інституту географії та Інституту економіки природокористування НАН України, а також інших науково-дослідних, проектно-конструкторських та виробничих установ).

Магістранти проходять виробничу та асистентську практики.

Для отримання диплома бакалавра студенти складають комплексний іспит з географії та додатковий іспит за спеціалізацією. Для отримання диплома магістра студенти складають випускний іспит та захищають магістерські кваліфікаційні роботи.

Студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх програмах. Зокрема, влітку 2015 року в рамках програми Німецької служби з академічних обмінів (DAAD)  «Підтримка демократії в Україні» молоді дослідники кафедри взяли участь у реалізації проекту «Громадянське суспільство та міське планування у співпраці – німецько-українська рефлексія». Головною ідеєю проекту була організація спільних досліджень українських та німецьких студентів і аспірантів, які взяли участь у лекціях, спільних дискусіях та виконанні проектних завдань з питань залучення громадськості в управління міським розвитком у містах Лейпциг, Берлін, Київ та Львів.