Викладачі кафедри землезнавства та геоморфології

Герасименко Наталія Петрівна

Географ-геоморфолог, палеогеограф, палеонтолог,
професор, доктор географічних наук

Посилання на наукові профілі: 

Народилася 8 лютого 1953 р. в Києві.

Випускниця кафедри фізичної географії Київського університету імені Тараса Шевченка (1975р.). По закінченню університету працювала в Інституті географії АН України, починаючи від інженера до провідного наукового співробітника. Вихованка палеогеографічної школи д.г.-м.н. М.Ф. Веклича, під керівництвом якого захистила кандидатську дисертацію на тему «Реконструкція палеоландшафтів Київського Придніпров’я (плейстоцен і пліоцен)» (1985 р.).

У 2004 р. захистила докторську дисертацію «Розвиток зональних ландшафтів території України у четвертинному періоді».

У Київському університеті – з 1987 р., з 2005 р. – професор кафедри землезнавства та геоморфології.

Викладає курси: «Палеогеографія антропогену та четвертині відклади», «Методи палеогеографічних досліджень», «Палеогеографія антропогену», «Історія розвитку грунтів», «Регіональна палеогеографія голоцену», «Геоархеологія», «Палеоекологія четвертинного періоду»

Досліджує палеогеографію та стратиграфію четвертинного періоду, вивчає еволюцію плейстоценових і голоценових ландшафтів, палеоекологію давньої людини на території України у співробітництві з геологами та археологами. Основні методи дослідження – палінологічний та палеопедологічний, спрямованіі на реконструкцію давніх ґрунтів та рослинності як індикаторів давніх ландшафтів та клімату.

Автор і співавтор 11 монографій та брошюр, серед яких: «Палеогеграфія Київського Придніпров’я» (1984 р.), “Палеоландшафти правобережжя Київського Придніпровя (пізній кайнозой)» (1988 р.), «Палеоетапність розвитку природи Західного Донбасу у пізньому кайнозої» (1991 р.), «Палеоетапність развитку природи Донбасу у голоцені та пізньольодовиків’ї (1993»), «Палеогеографічні етапи та детальна стратиграфічна схема плейстоцену і пліоцену України» (у 2-х т., 1993 р.), «Проблеми охорони геологічної спадщини України» (1999 р.), «The Middle Paleolithic of the Western Crimea» (1999 р. ), «The Middle and Upper Paleolith of the Easten Crimea» (2004 р.), «Paleoenvironment of the Crimea during the Last Interglacial» (2005 р.), «Острів Зміїний. Природа і люди» (2008 р.), «Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду території України (2010 р.) та понад 300 наукових публікацій.

Проводить експедиційні роботи на території України – від Закарпаття до Донбасу, від Чернігівського Полісся до Південного берегу Криму. Відвідала майже всі країни Європи, Близької та Середньої Азії, США, Австралію, Індію та Єгипет як учасник численних наукових конференції та міжнародних проектів.

Член комісії стратиграфії і хронології (SACCOM) Міжнародного союзу із вивчення четвертинного періоду (INQUA)

Член секції четвертинної стратиграфії Європи (SEQS)

Віце-президент Національного комітету INQUA України

Член редакційного колегії міжнародного журналу «Quaternary International»

Член редакційної колегії наукового збірника «Фізична географія та геоморфологія»