Описи освітніх програм

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП "Землеустрій та кадастр"