Кафедра геодезії та картографії. Рекомендована фахова література

Електронні ресурси

Підручники і навчальні посібники

Конспекти лекцій

Навчально-методичні матеріали

Рекомендована фахова література

Монографії

Навчальні посібники

Інші джерела

Методичні вказівки

Наукові видання

Фахові конференції